UWAGA MIESZKAŃCY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2020

Od dnia 3 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r.
nie prowadzimy bezpośredniej obsługi interesantów.

Prosimy dzwonić pod bezpośredni nr telefonu stanowiska pracy.
 

Podania i pisma prosimy wrzucać do skrzynki podawczej.

Do podań o wydanie zaświadczenia płatnego prosimy dołączyć dowód  opłaty skarbowej, (z banku, wydruk z internetu lub przesłanie na adres

email: sekretariat@gminaserokomla.pl), zaświadczenie prześlemy pocztą.

Opłata za wydanie zaświadczenia:
o przeznaczeniu gruntów w planie przestrzennego zagospodarowania – 17 zł,
o powierzchni gospodarstwa rolnego - 17 zł,
o niezaleganiu w podatkach– 21 zł,
odpis skróconego aktu stanu cywilnego- 22 zł.

 

 

Stanowisko

Nr zewnętrzny

Sekretariat

25 755 45 02

Wójt

25 755 45 36

Sekretarz

25 623 97 60

Odpady/ Stypendium/ obsługa Rady Gminy

25 623 97 61

Skarbnik

25 623 97 62

Kasa/ Księgowość

25 623 97 63

Podatki

25 623 97 64

Gospodarka przestrzenna

25 623 97 65

Kadry/ Inwestycje

25 623 97 66

Oświata

25 623 97 67

Ewidencja ludności

25 623 97 68

USC

25 623 97 69

Informatyk

25 623 97 59

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie