Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
1 września 2014

Galeria Dożynki 2014

Zdjęcia z Dożynek w Serokoml 2014 rok.

Czytaj więcej o: Galeria Dożynki 2014
Powiększ zdjęcie
14 sierpnia 2014

„Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda, gm. Serokomla”

Gmina Serokomla w lipcu  2014 r. zakończyła realizację projektu zakwalifikowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM  KU   LEPSZEJ   PRZYSZŁOŚCI”  do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji odpowiadających warunkom  przyznania pomocy  w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW  na lata 2007-2013

Czytaj więcej o: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda, gm. Serokomla”
Powiększ zdjęcie
5 sierpnia 2014

Informacja dotycząca „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” 2014

Gmina Serokomla informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 238/2014/D/OZ z 27.06.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” 2014
Powiększ zdjęcie
28 lutego 2014

RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI

RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI – WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO – podniesienie poziomu wspierania integracji NGO  w 6 gminach powiatu łukowskiego. 

Czytaj więcej o: RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI
Powiększ zdjęcie
28 lutego 2014

Lokalny Indeks Jakości Współpracy

Lokalny Indeks Jakości Współpracy DO (SAMO)OCENY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY SEROKOMLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Czytaj więcej o: Lokalny Indeks Jakości Współpracy
Powiększ zdjęcie
17 grudnia 2013

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni

W 2012r. Gmina Serokomla realizowała przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie zadanie pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni”

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni
Powiększ zdjęcie
17 grudnia 2013

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni

W 2012r. Gmina Serokomla realizowała przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie zadanie pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni”

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni
Powiększ zdjęcie
17 grudnia 2013

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni

W 2012r. Gmina Serokomla realizowała przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie zadanie pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni”

Czytaj więcej o: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez urządzenie terenów zieleni
Powiększ zdjęcie
17 grudnia 2013

Informacja dotycząca "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"

Gmina Serokomla informuje, że realizacja zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 232/2013/D/OZ z 26.06.2013r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
Powiększ zdjęcie
17 grudnia 2013

Żyj ekologicznie-edukacja dzieci i młodzieży

Gmina Serokomla systematycznie realizuje działania z zakresu edukacji ekologicznej przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie. W I półroczu 2013r. również realizowała zadanie pn.”Żyj ekologicznie-edukacja dzieci i młodzieży”

Czytaj więcej o: Żyj ekologicznie-edukacja dzieci i młodzieży
Powiększ zdjęcie
1 września 2013

Galeria Dożynki 2013

Zdjęcia z Dożynek w Serokoml 2013 rok.

Czytaj więcej o: Galeria Dożynki 2013
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
1 września 2012

Galeria Dożynki 2012

Zdjęcia z Dożynek w Serokoml 2012 rok.

Czytaj więcej o: Galeria Dożynki 2012
Powiększ zdjęcie