Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

16 lutego 2021

Szanowni Państwo, obecnie trwają konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027.

 

Jest to najważniejszy dokument określający strategię Polski w zakresie inwestowania funduszy europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Umowa ta określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności. Zgodnie z propozycją przedstawioną w projektach dokumentów na kolejną perspektywę finansową polityka spójności na lata 2021-27 ma obejmować wzajemnie się uzupełniające, następujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

 

Zgodnie z podziałem środków na poszczególne województwa, zaprezentowanym podczas konferencji prasowej inaugurującej konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa województwo lubelskie otrzyma środki w wysokości 1,768 mld euro. Ponadto należy zaznaczyć, iż program regionalny nie jest jedyną kopertą finansową jaką otrzymamy. Województwo Lubelskie skorzysta również z kontynuacji Programu Operacyjnego dla Polski Wschodniej (2,5 mld euro wkładu UE), który będzie obejmował sześć regionów – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów). Liczymy także na wsparcie w ramach programu dotyczącego sprawiedliwej transformacji, który ma łagodzić negatywne skutki związane z transformacją regionów górniczych, w którym do podziału na 6 województw - śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie – zaproponowana została kwota ponad 4,4 mld euro wkładu UE.

  

Z uwagi na istotę dokumentu, który bezpośrednio wpłynie na kształt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag do dnia 22 lutego br. za pośrednictwem formularza on-line znajdującego się pod linkiem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/konsultacje-zalozen-umowy-partnerstwa/

 

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konsultacjach dokumentu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie