Gminy Serokomla

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

W dniu 5 kwietnia 2022 roku  /wtorek/ o godz. 830 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się  Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie UG zakładka rada gminy/transmisja na żywo lub na portalu Posiedzenia.pl/serokomla zakładka transmisji.                                      

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Serokomla obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

/-/ Janusz Kozarski