100-lecie OSP w Charlejowie - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

100-lecie OSP w Charlejowie

1 września 2021

OSP w Charlejowie obchodziła w dniu 28.08.2021 r. jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP.

Gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Serokomla i jednocześnie Prezes ZG ZOSP RP w Serokomli – Pan Piotr Chaber oraz Prezes OSP w Charlejowie Pan Zbigniew Bancerz.

W uroczystości udział wzięli Senator RP – Pan Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm RP – Pan Sławomir Skwarek, Radny Województwa Lubelskiego – Pan Ryszard Szczygieł, Wicestarosta Powiatu Łukowskiego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP Pan Janusz Kozioł, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski, Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Druh Marian Starownik, Komendant Komisariatu Policji w Adamowie – nadkom. Marcin Baniak, poczty sztandarowe zaproszonych jednostek, strażacy, przedstawiciele samorządu, mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji strażaków, której przewodniczył ksiądz proboszcz Marek Andrzejuk, a kazanie wygłosił ksiądz kapelan Henryk Domański.

Po mszy nastąpiła część oficjalna podczas której odbyło się złożenie meldunku przez dowódcę oddziału druha Pawła Grubę Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Panu Marianowi Starownikowi, nastąpił przegląd pododdziałów, podniesiono flagę państwową na maszt, po czym Wójt Gminy Serokomla Pan Piotr Chaber powitał wszystkich obecnych, a prezes OSP Zbigniew Bancerz odczytał rys historyczny OSP Charlejów.

Kolejnym uroczystym punktem jubileuszu było poświęcenie nowego lekkiego samochodu Ratowniczo – Gaśniczego, którego ojcami chrzestnymi zostali Panowie Waldemar Maciejewski oraz Tadeusz Syta. Samochód ochrzczono imieniem Leon.

Bardzo podniosłym momentem było również odznaczenie sztandaru jednostki Złotą Odznaką ZOSP RP.

Dalszym etapem uroczystości było wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom. Odznaką Wzorowy Strażak wyróżniono druhów Jana Gałązkę, Stanisława Gałązkę, Tomasza Suskę, Waldemara Filipka, Michała Stolę.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, a na scenie z częścią artystyczna wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krzówce.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie