Gminy Serokomla

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Życzenia Wójta Gminy Serokomla z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Życzenia Wójta Gminy Serokomla z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego