Gminy Serokomla

Koniunktura w rolnictwie AK-R

Zapraszamy do udziału w badaniu Koniunktura w rolnictwie AK-R.

Z badania dowiesz się:
• Jakie mamy powierzchnie gruntów i jakie osoby kierują
gospodarstwem rolnym
• Jakie rodzaje produkcji roślinnej i zwierzęcej dominują
w naszym kraju
• Jakie zmiany zachodzą w produkcji roślinnej i zwierzęcej
• Jak rolnicy oceniają sytuację gospodarstwa rolnego
• Jakie są prognozy sytuacji w gospodarstwach rolnych

Koniunktura w rolnictwie AK-R