„Remont boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zagumiennej w Serokomli” - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

„Remont boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zagumiennej w Serokomli”

24 listopada 2010

Gmina Serokomla w październiku 2010 r. zakończyła realizację projektu zakwalifikowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM  KU   LEPSZEJ   PRZYSZŁOŚCI”  do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji odpowiadających warunkom  przyznania pomocy  w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW  na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Serokomla w październiku 2010 r. zakończyła realizację projektu zakwalifikowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM  KU   LEPSZEJ   PRZYSZŁOŚCI”  do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji odpowiadających warunkom  przyznania pomocy  w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW  na lata 2007-2013

Celem bezpośrednim operacji była aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Serojkomla, a także zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Projekt obejmował modernizację boiska sportowego w miejscowości Serokomla Dzięki realizacji inwestycji stworzona została nowa infrastruktura sportowa, która przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczeństwa oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Wpłynie ono również na wzrost standardu jakości spędzania wolnego czasu, nie tylko dla mieszkańców, ale również odwiedzających miejscowość turystów.

Zakres prac, które wykonano w ramach umowy z wyłonionym Wykonawcą:
- dokonano modernizacji płyty głównej boiska tj. istniejącego boiska trawiastego do gry w piłkę nożną,
- wykonano drenaż boiska, system nawadniania,
- wykonano ogrodzenie,
-.wyposażenie boiska

Nad całością prac był prowadzony nadzór inwestorski.

Koszt całkowity zadania: 775 529,83 zł.
Wysokość dofinansowania: 175 000 zł.
Rozliczenie projektu: grudzień 2010 r.

Ponadto  w 2011 r.  w ramach środków własnych  wykonano trybuny  stałe  oraz  studnię głębinową  do nawodnienia boiska

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie