XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

19 grudnia 2017

W dniu 28 grudnia 2017 roku /czwartek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

Proponowany porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Serokomla.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Serokomla na 2018 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,

- przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

- dyskusja,

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

 2. Sprawy różne.

 3. Zapytania i wolne wnioski.

 4. Zamknięcie obrad sesji.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie