Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie łukowskim w 2018 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2018

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018r. świadczona będzie w 4 Punktach mieszczących się  w 3 lokalach (tj. w m. Łuków w lokalu PZO mają siedzibę 2 Punkty Nr 1 i Nr 2).

 

 

Punkt

Nr

Adres Punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Robocze dni tygodnia
2018r.

Godziny przyjmowania osób uprawnionych

Świadczący nieodpłatną pomoc prawną

Uwagi

Nr 1

Powiatowy Zespół Oświatowy (PZO)
w Łukowie
ul. Wyszyńskiego 41

Od poniedziałku
do piątku

8.00 - 12.30

Radca Prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie

Dawna siedziba
  LO im.T.Kościuszki wejście od ul. Zabrowarnej

Tel. 25 6239290

Nr 2

Powiatowy Zespół Oświatowy (PZO)
w Łukowie
 ul. Wyszyńskiego 41

 

Od poniedziałku
do piątku

12.30 - 17.00

Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Siedlcach

jak w punkcie
 Nr 1

Nr 3

Zespół Szkół im.
Gen. F.Kamińskiego
w Adamowie ul.Cmentarna 6

Od poniedziałku
do piątku

8.00 – 16.00

Fundacja
Młodzi Ludziom
zs w: Borysław 49, 96-130 Głuchów

(mgr prawa)

Lokal Nr 1
na parterze Szkoły

Tel. 25 755 31 69

Nr 4

Zespół Szkół
w Stoczku Łuk.
Plac Wielgoska 5,
21-450 Stoczek Łuk.

Od poniedziałku
do piątku

8.00 – 16.00

Fundacja
Młodzi Ludziom
zs w: Borysław 49, 96-130 Głuchów

(adwokat)

 

Lokal Nr 2
na parterze Szkoły

Tel.25 797 02 61

Uwaga:

 1. Kolejność załatwiania w danym dniu wynika z kolejności przyjścia osoby uprawnionej do Punktu (z wyjątkiem kobiet w ciąży).
 2. Nieodpłatnych porad udziela prawnik osobiście z wyłączeniem możliwości porad telefonicznych
  lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość.
   

Informacje ogólne

Darmową pomoc prawną (na etapie przesądowym) otrzymają mieszkańcy powiatu łukowskiego w dowolnie wybranym Punkcie (w Łukowie, Adamowie lub Stoczku Łukowskim) , których lokalizację i harmonogram pracy zawiera harmonogram

 • Młodzież do 26 roku życia,
 • Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • Osoby, które ukończyły 65 lat,
 • Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • Kombatanci,
 • Weterani,
 • Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • Kobiety, które są w ciąży.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

 • Poinformowaniu osoby uprawnionejobowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
 • Wskazaniu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • Udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach niezbędnych do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • Sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub o ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Jakiego zakresu prawa może dotyczyć nieodpłatna pomoc prawna?

 • Prawa rodzinnego, alimentów, rozwodu, separacji,
 • Prawa pracy,
 • Rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • Prawa cywilnego, rzeczowego, spadkowego,
 • Ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 • Prawa karnego,
 • Prawa podatkowego,
 • Prawa administracyjnego.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nie świadczą porad płatnych w jakichkolwiek sprawach, w tym również wyłączonych z poradnictwa darmowego.

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty (w każdym przypadku)oraz w zależności od uprawnienia jeden z poniższych dokumentów:
 • Ważna Karta Dużej Rodziny,
 • Decyzja o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej,
 • Zaświadczenie kombatanckie,
 • Legitymacja weterana,
 • Dokument potwierdzający ciążę,
 • Oświadczenie np. o pożarze, powodzi, katastrofie itp.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie