Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dokonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 5000 euro - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dokonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 5000 euro

20 kwietnia 2018

Wójt Gminy Serokomla działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych  o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro zaprasza do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Serokomla”. Zadanie finansowane ze środków WFOŚiGW w Lublinie poniżej 5000 euro.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie