Zawiadomienie - I Zwyczajna-Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Serokomla - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Zawiadomienie - I Zwyczajna-Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Serokomla

14 listopada 2018

W dniu 20 listopada 2018 roku /wtorek/ o godz. 12-tej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli, ul. Warszawska 25 odbędzie się I Zwyczajna-Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Z A W I A D O M I E N I E

 

                            Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 9 listopada 2018 roku, informuję, iż  I Zwyczajna-Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Serokomla, odbędzie się 20 listopada 2018 roku /wtorek/ o godz. 12-tej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli, ul. Warszawska 25.

Proponowany porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta.
  5. Złożenie ślubowania przez wójta.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
  8. Ustalenie dalszego porządku obrad.
  9. Realizacja porządku obrad.

Transmisja na żywo obrad Sesji Rady Gminy Serokomla dostępna będzie jest pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCqDZMeLWIAzea8QmKftZ6sA/videos?disable_polymer=1  w czasie trwania obrad.

Wójt Gminy

Piotr Chaber

Galeria

  • Powiększ zdjęcie