Ankieta ewaluacyjna on-going w wersji on-line - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Ankieta ewaluacyjna on-going w wersji on-line

22 stycznia 2019

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM”, którzy jeszcze nie przesłali na nasz adres mailowy lub osobiście nie dostarczyli do naszego Biura wypełnionej Ankiety ewaluacyjnej on-going,  o jej możliwie szybkie wypełnienie on-line – link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/Q7K7Q5R7O7O5K0D4K.  Ankiety te posłużą nam do dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb społeczności lokalnej. Bardzo dziękujemy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie