Bieżąca ocena jakości wody - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Bieżąca ocena jakości wody

15 lutego 2019

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wymagań dot. substancji promieniotwórczych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Serokomli.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie