Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego

26 lutego 2019
Zawiadomienie dotyczące oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Józefów Duży na realizację zadania publicznego: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Ocalić od zapomnienia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie