XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 kwietnia 2020

W dniu 5 maja 2020 roku /wtorek/ o godz. 1000 w sali Zespołu Szkół w Serokomli odbędzie się XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji:

1.       Otwarcie obrad sesji.

2.       Ustalenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.

4.       Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Serokomla w roku szkolnym 2020/2021

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

8.       Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w gminie Serokomla w roku 2019.

9.       Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli.

10.   Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Serokomli.

11.   Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Serokomla za 2019 rok.

12.   Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli.

13.   Sprawy różne.

14.   Zapytania.

15.   Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                     

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

/Janusz Kozarski/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie