Usuwanie wyrobów zawierających azbest - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

21 lipca 2020

Wójt Gminy Serokomla informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 89/2020/D/OZ z dnia 17.07.2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest w tym 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie