Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

28 sierpnia 2020

W dniu 31 sierpnia 2020 roku /poniedziałek/ o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Proponowany porządek obrad sesji: 

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.

  6. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/Janusz Kozarski/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie