Odpady komunalne – wrzesień- zmiany - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Odpady komunalne – wrzesień- zmiany

1 września 2020

Wójt Gminy Serokomla przypomina iż od dnia 5 września 2020 r. istnieje ustawowy obowiązek, nałożony na właścicieli nieruchomości, zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości.

Powyższe wynika z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Serokomla oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Po zmianie przepisów właściciel nieruchomości nie ma już wyboru - musi wykonać obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości. W związku z powyższym mieszkańcy którzy do tej pory mieli odpady nie segregowane powinni dokonać zmiany deklaracji w Urzędzie Gminy Serokomla.

Jednocześnie Wójt Gminy Serokomla informuje, iż  w miesiącu wrześniu pozostałe odpady zbierane w sposób selektywny( worek czarny) oraz odpady biodegradowalne (worek brązowy ) będą odbierane 3 i 16 września natomiast szkło (worek zielony), metale i tworzywa sztuczne (worek żółty) oraz papier (worek niebieski) odbierane będą 23 września.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie