Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ogłoszenie
19 września 2017

Ogłoszenie

Wójt Gminy Serokomla informuje, iż Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. wstrzymał przyjmowanie zużytych opon.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Przejdź do - Akcja przeciw ASF
18 września 2017

Akcja przeciw ASF

Mieszkańcy gmin najbardziej zagrożonych wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), którzy znajdą padłego dzika, już mogą zgłaszać się po nagrodę w wysokości 200 zł. 

Czytaj więcej o: Akcja przeciw ASF
Przejdź do - Zaproszenie  do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości powyżej 14 000 euro, a nie przekraczającej równowartości 30 000 euro
Przejdź do - Galeria dożynki gminno- parafialne w Gminie Serokomla 2017
30 sierpnia 2017

Galeria dożynki gminno- parafialne w Gminie Serokomla 2017

Galeria dożynki gminno- parafialne w Gminie Serokomla 2017

Przejdź do - INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
14 września 2017

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie dla hodowców drobiu dotyczącą stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków w celu rozpragowania ich wśród właścicieli  gospodarstw w których utrzymywany jest drób.

Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
Przejdź do - Uroczystość wręczenia medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" 2017
12 września 2017

Uroczystość wręczenia medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" 2017

W dniu 5 września 2017 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Serokomli odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie".

Czytaj więcej o: Uroczystość wręczenia medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie" 2017
Przejdź do - OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
8 września 2017

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 13.09.2017 r. do dnia 27.09.2017 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały, w bieżącym roku, szkody w wysokości co
najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Przejdź do - Stypendium Szkolne 2017/2018
6 września 2017

Stypendium Szkolne 2017/2018

Wójt Gminy Serokomla informuje,  że do 15 września 2017 r. przyjmowane będą "Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Serokomla" na rok szkolny 2017/2018.

Czytaj więcej o: Stypendium Szkolne 2017/2018
Przejdź do - „FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.
6 września 2017

„FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”.

Czytaj więcej o: „FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.
Przejdź do - Nabory wniosków grantowych nr 5/2017, 6/2017 i 7/2017
4 września 2017

Nabory wniosków grantowych nr 5/2017, 6/2017 i 7/2017

Lokalna Grupa Działania "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" ogłosiła dzisiaj nabory wniosków grantowych nr 5/2017, 6/2017 i 7/2017.

Czytaj więcej o: Nabory wniosków grantowych nr 5/2017, 6/2017 i 7/2017
Przejdź do - Ważny komunikat dot. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Przejdź do - Nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej
25 sierpnia 2017

Nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej

Uprzejmie informujemy, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej prowadzi nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie. Docelowym miejscem pełnienia służby będzie Biała Podlaska (nowotworzony batalion OT).

Czytaj więcej o: Nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej
Przejdź do - Komunikat dotyczący szczepień lisów
25 sierpnia 2017

Komunikat dotyczący szczepień lisów

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Czytaj więcej o: Komunikat dotyczący szczepień lisów
Przejdź do - O G Ł O S Z E N I E
25 sierpnia 2017

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Serokomla  informuje, że  w dniu  29 sierpnia 2017r. (wtorek)   o godz. 1000  w   sali konferencyjnej Urzędu Gminy   odbędzie się zebranie z powiatowym lekarzem weterynarii   na   temat  Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E
Przejdź do - ASF - afrykański pomór świń
23 sierpnia 2017

ASF - afrykański pomór świń

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

Czytaj więcej o: ASF - afrykański pomór świń