Konsultacje społeczne - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Konsultacje społeczne

Artykuły

Przejdź do - Protokół z przebiegu konsultacji społecznych na 2017 rok
3 listopada 2016

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych na 2017 rok

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.”

Czytaj więcej o: Protokół z przebiegu konsultacji społecznych na 2017 rok
Przejdź do - Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na 2016 rok
5 listopada 2015

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na 2016 rok

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Przejdź do - Informacja o konsultacjach społecznych
13 października 2015

Informacja o konsultacjach społecznych

Informuję, że zarządzeniem Nr 73 /2015 Wójta Gminy Serokomla z dnia 12 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożvtku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Czytaj więcej o: Informacja o konsultacjach społecznych