Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Serokomla - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Serokomla

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Serokomla

 

Lp.

 

Nazwa organizacji

 

adres

Zarząd

Tel. kontaktowy

Adres e-mail

1.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna                          w Serokomli

 

ul. Nadstawna 6

21-413 Serokomla

 

Mieczysław  Gałęzowski – Prezes

Piotr  Goździak - I Wiceprezes, Naczelnik

Krzysztof Skurka – II Wiceprezes

Marek  Liszewski -  Z-ca Naczelnika

Mariusz Bancerz– skarbnik

Mariusz  Kamiński – sekretarz

Ryszard Orłowski – gospodarz

Przemysław  Osinka – kronikarz

Ryszard Liszewski  - członek

887 371 536

Brak

sekretariat@gminaserokomla.pl

2.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna                            w Charlejowie

 

Charlejów 48

21-413 Serokomla

 

Stanisław Filipek – Prezes

Suska Tomasz – Naczelnik

Waldemar Filipek – Zastępca Naczelnika

Krzysztof Sączek – sekretarz

Adam Adameczek – skarbnik

Jan Gałązka - gospodarz

 

25 755 45 02

Brak

sekretariat@gminaserokomla.pl

3.

 

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy „Polesie” Serokomla

 

ul. Warszawska 21

21-413 Serokomla

 

Ryszard Kaszubski – prezes

Magdalena Więsek – sekretarz

Karol Chojęta – skarbnik

Karol Kopciński – członek

Damian Fotyga – członek

25 755 45 02 w.105

Brak

sekretariat@gminaserokomla.pl

4.

 

 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy

„Polesie” Serokomla

 

ul. Warszawska 28

21-413 Serokomla

 

Krystyna Ociesa – Prezes

Barbara Skurka – skarbnik

Iwona Kociel – sekretarz

Tadeusz Drejka – członek

Małgorzata Wójcik - członek

 

25 755 45 09

Brak

 

zsserokomla@wp.pl

5.

 

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Serokomla

 

ul. Kościelna 3

21-413 Serokomla

 

Zofia Gałęzowska  - prezes

Agnieszka Lemieszek – z-ca

Anna Abramczuk – sekretarz

Danuta Jasińska – skarbnik

Danuta Drejka – członek

Mieczysław Gałęzowski - członek

535 218 575

25 755 45 02 w.105

ania692@poczta.onet.pl

6.

 

 

Stowarzyszenie Kolonia Zachodnia Serokomla

ul. Kościelna 3

21-413 Serokomla

Anna Rosłan – prezes

Magdalena Jankowska – z-ca

Barbara Ponikowska – sekretarz

Ewa Krawiec – skarbnik

Małgorzata Ociesa - członek

661 168 642, 

25 755 45-02              w. 107

stowarzyszenie.zach@op.pl