Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego

Świadczenia w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego realizowane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie w Poradni Lekarza POZ w Łukowie przy ul. Partyzantów 10,  nr tel. (25) 798 21 18 w dni powszednie w godz. 18.00 – 8.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.