Transmisja na żywo obrad Sesji Rady Gminy - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Transmisja na żywo obrad Sesji Rady Gminy

Transmisja na żywo obrad Sesji Rady Gminy dostępna jest pod adresem poniżej w momencie trwania obrad: