Imienny Wykaz Głosowań Radnych - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Imienny Wykaz Głosowań Radnych

Informujemy, że od dnia 01.01.2019 r. do 29.04.2019 r. Imienny Wykaz Głosowań Radnych zamieszczany jest pod każdą Uchwałą Rady Gminy Serokomla.

Od dnia 30.04.2019 r. Imienny Wykaz Głosowań Radnych zamieszczany jest na portalu informacyjnym https://portal.posiedzenia.pl/serokomla.