Firmy odbierające odpady rolnicze - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Firmy odbierające odpady rolnicze

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2019 r poz. 2010 z późn. zm.) Wójt Gminy Serokomla zamieszcza informacje dotyczącą adresów punktów zbierania odpadów z folii i sznurka oraz opon rolniczych  powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

FOLIA I SZNURKI ROLNICZE

 

OPONY ROLNICZE: