Dokumenty do pobrania - Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Dokumenty do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Instrukcja wysyłania deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez EPUAP

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Serokomla

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Serokomla Rysunki Planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ośrodka Gminnego Serokomla

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ośrodka Gminnego Serokomla zał. 1 Rysunek Planu

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 

Formularze podatkowe

Załączniki - zapytania ofertowe

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - załącznik nr 1. Opis techniczny

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - załącznik nr 2. Rysunki techniczne