Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Strona główna

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
6 listopada 2017

Szanowny Rolniku pamiętaj o spisie zwierząt

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Czytaj więcej o: Szanowny Rolniku pamiętaj o spisie zwierząt
Powiększ zdjęcie
6 listopada 2017

Badanie sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych

W listopadzie na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie sadów według gatunków i odmianw wylosowanych gospodarstwach rolnych. Badanie jest przeprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Czytaj więcej o: Badanie sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych
Powiększ zdjęcie
31 października 2017

Informacja o konsultacjach społecznych

Informuję, że zarządzeniem Nr 43/2017 Wójta Gminy Serokomla z dnia 30 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Czytaj więcej o: Informacja o konsultacjach społecznych
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
31 października 2017

Zawiadomienie dotyczące oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Serokomli

Zawiadomienie dotyczące oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Serokomli na realizację zadania publicznego pod nazwą „POŻARNA STRAŻ – OSP SEROKOMLA RATUJE NAS!”.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie dotyczące oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Serokomli
Powiększ zdjęcie
31 października 2017

EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w dniach od 6 do 10 listopada organizuje EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI.  Europejski Tydzień Innowacji to 5 dni dyskusji, ponad 400 firm z UE, światowej sławy eksperci, 2 konkursy dla firm w tym konkurs dla startupów i wiele wydarzeń towarzyszących.

Czytaj więcej o: EUROPEJSKI TYDZIEŃ INNOWACJI
Powiększ zdjęcie
24 października 2017

Informacja o bezdomnym psie

Wójt Gminy Serokomla informuje, że na terenie Gminy Serokomla został znaleziony bezdomny piesek (mieszaniec). Urząd Gminy w Serokomli poszukuje osoby chętnej do przygarnięcia psa. Sunia jest bardzo łagodna i przyjazna. Szuka dobrego domu, w który odnajdzie opiekę.

Czytaj więcej o: Informacja o bezdomnym psie
Powiększ zdjęcie
18 października 2017

Galeria uroczyste otwarcie budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego w Serokomli

W dniu 13.10.2017 r. o godz. 11:00. odbyło się uroczyste otwarcie budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego w Serokomli.

Czytaj więcej o: Galeria uroczyste otwarcie budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego w Serokomli
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
12 października 2017

„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twój Biznes na Lubelszczyźnie „

Czytaj więcej o: „TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.
Powiększ zdjęcie
11 października 2017

Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji aktywności fizycznej

W dniu 11 października 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Serokomla  a Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „Polesie” Serokomla na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji aktywności fizycznej pod nazwą : „Ruch na zdrowie- promocja zdrowia poprzez sport” na kwotę 2500,00 zł.

Czytaj więcej o: Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz promocji aktywności fizycznej
Powiększ zdjęcie
11 października 2017

Obwieszczenie o wyłożeniu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Serokomla

Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wyłożeniu
Powiększ zdjęcie
10 października 2017

Uroczyste otwarcie budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego w Serokomli

Zaproszenie na uroczyste otwarcie budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego w Serokomli w dniu 13.10.2017 r. godz. 11:00

Czytaj więcej o: Uroczyste otwarcie budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego w Serokomli
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
3 października 2017

Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego

Zawiadomienie dotyczące oferty złożonej przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „Polesie” Serokomla na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ruch na zdrowie – promocja zdrowia poprzez sport”

Czytaj więcej o: Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego