Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Portal Informacyjny Gminy Serokomla

Strona główna

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
10 grudnia 2018

Konkurs na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku - prowadzenie domu pomocy społecznej.

Czytaj więcej o: Konkurs na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku
Powiększ zdjęcie
5 grudnia 2018

Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łukowie zapraszają przedstawicieli KGW i organizacji pozarządowych działających na terenie wsi obszaru LGD na szkolenie, którego celem jest m.in. zapoznanie z zasadami wpisu kół gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Czytaj więcej o: Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich
Powiększ zdjęcie
30 listopada 2018

Grant z LGD Razem na budowę placu zabaw

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Józefów Duży otrzymało grant z LGD Razem na budowę placu zabaw.

Czytaj więcej o: Grant z LGD Razem na budowę placu zabaw
Powiększ zdjęcie
30 listopada 2018

Konkurs pod hasłem „Bezpiecznie i ekologicznie na wsi”

Zaproszenie dotyczące konkursu plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpiecznie i ekologicznie na wsi” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łukowie i Starostwo Powiatowe w Łukowie.

Czytaj więcej o: Konkurs pod hasłem „Bezpiecznie i ekologicznie na wsi”
Powiększ zdjęcie
28 listopada 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Serokomla w sprawie polowania zbiorowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Serokomla z dnia 28.11.2018r. w sprawie polowania zbiorowego.

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Serokomla w sprawie polowania zbiorowego
Powiększ zdjęcie
21 listopada 2018

Zawiadomienie - II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

W dniu 27 listopada 2018 roku /wtorek/ o godz. 9-tej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli, ul. Warszawska 25, odbędzie się II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie - II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla
Powiększ zdjęcie
16 listopada 2018

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Czytaj więcej o: Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Powiększ zdjęcie
14 listopada 2018

Zawiadomienie - I Zwyczajna-Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Serokomla

W dniu 20 listopada 2018 roku /wtorek/ o godz. 12-tej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Serokomli, ul. Warszawska 25 odbędzie się I Zwyczajna-Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie - I Zwyczajna-Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Serokomla
Powiększ zdjęcie
9 listopada 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Serokomla w sprawie polowania zbiorowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Serokomla z dnia 08.11.2018 r. w sprawie polowania zbiorowego

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Serokomla w sprawie polowania zbiorowego
Powiększ zdjęcie
8 listopada 2018

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Wójt Gminy Serokomla zaprasza do udziału w uroczystościach z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11.11.2018 r. o godz. 12:00.

Czytaj więcej o: Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Powiększ zdjęcie
7 listopada 2018

„Niepodległa do Hymnu”

Serdecznie zapraszamy do wspólnego zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada o godz. 12.00.

Czytaj więcej o: „Niepodległa do Hymnu”
Powiększ zdjęcie
7 listopada 2018

Zaproszenie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka

Zaproszenie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka na uroczystości organizowane w ramach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, które będą miały miejsce w Lublinie w dniach 10-11 listopada 2018 roku.

Czytaj więcej o: Zaproszenie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka
Powiększ zdjęcie
7 listopada 2018

Bezpłatne badania mammograficzne

Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat w dniu 4 grudnia 2018 r. w Serokomli.

Czytaj więcej o: Bezpłatne badania mammograficzne
Powiększ zdjęcie
30 października 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Serokomla w sprawie polowania zbiorowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Serokomla z dnia 29.10.2018 r. w sprawie polowania zbiorowego

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Serokomla w sprawie polowania zbiorowego