Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Serokomla

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

  

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o z siedzibą w Wojcieszkowie

Ul. Kościelna 38, 21-411 Wojcieszków

Tel. 25-755-41-32; 691-737-083

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU

 GMINY SEROKOMLA OBOWIĄZUJĄCY

OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

 

 

 

 

 

 

MIESIĄC

Odpady

zmieszane

( worek, kontener czarny)

 

 

Pozostałe odpady zbierane selektywnie

(worek , kontener czarny)

Szkło

(worek zielony)

 

 

 

 

Metale i tworzywa sztuczne

(worek żółty)

 

 

 

Odpady biodegradowalne

( worek  brązowy )

 

  

 

Popioły

(worek szary)

 

  

 

Papier

(worek niebieski)

 

 

 

 

Odpady wielkogabarytowe

 

STYCZEŃ

 

16

 

23

 

23

 

23

 

23

 

---

 

23

 

 

LUTY

 

13

 

20

 

20

 

20

 

20

 

20

 

20

 

 

MARZEC

 

20

 

27

 

27

 

27

 

27

 

---

 

27

 

 

KWIECIEŃ

 

10

 

17

 

17

 

17

 

17

 

17

 

17

 

 

MAJ

 

08

 

15

 

15

 

15

 

15

 

---

 

15

 

24

 

CZERWIEC

 

12

 

19

 

19

 

19

 

19

 

---

 

19

 

 

LIPIEC

 

10

 

17

 

17

 

17

 

17

 

---

 

17

 

 

SIERPIEŃ

 

14

 

21

 

21

 

21

 

21

 

---

 

21

 

 

WRZESIEŃ

 

11

 

18

 

18

 

18

 

18

 

---

 

18

 

 

 

PAŹDZIERNIK

 

09

 

16

 

16

 

16

 

16

 

---

 

16

 

 

 

LISTOPAD

 

13

 

20

 

20

 

20

 

20

 

---

 

20

25

 

 

GRUDZIEŃ

 

05

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

12

 

W dniu odbioru prosimy o wystawienie worków , kontenerów w widocznym miejscu przed posesję

na godz.7.30

Istnieje możliwość dowozu odpadów segregowanych we własnym zakresie do

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 W miejscowości Wólka  (przy Oczyszczalni Ścieków).

Czynny od poniedziałku do czwartku  od godz. 8.00-13.00

 

 

DODATKOWO  INFORMUJEMY  ŻE  ODPADY  NIE  ZOSTANĄ ODEBRANE  JEŻELI  ICH  ZAWARTOŚĆ  NIE  BĘDZIE ODPOWIADAĆ  DANEJ  FRAKCJI  ORAZ  NIEDOSTOSOWANIA DANEJ  FRAKCJI  DO  DNIA  JEJ  ZBIÓRKI