Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Serokomla na lata 2021-2030
3 sierpnia 2021

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Serokomla na lata 2021-2030

 Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Serokomla na lata 2021-2030

Przejdź do - Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
27 listopada 2020

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Przejdź do - Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Serokomla w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
20 października 2020

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Serokomla w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Serokomla z dnia 20  października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Przejdź do -  Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert
13 lutego 2020

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

 Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 21 stycznia 2020r. na realizację zadań pożytku publicznego w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Przejdź do - Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
13 listopada 2019

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Przejdź do -  Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
21 października 2019

Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

 Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Serokomla z dnia 21 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Przejdź do - Wyniki konsultacji społecznych
19 kwietnia 2019

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Serokomla.

Czytaj więcej o: Wyniki konsultacji społecznych
Przejdź do - Zarządzenie Nr 25 / 2019 Wójta Gminy Serokomla z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
1 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 25 / 2019 Wójta Gminy Serokomla z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 25 / 2019 Wójta Gminy Serokomla z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Serokomla

Przejdź do - Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
16 listopada 2018

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Czytaj więcej o: Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Przejdź do - Informacja o konsultacjach społecznych na 2019 rok
29 października 2018

Informacja o konsultacjach społecznych na 2019 rok

Informuję się, że Zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Serokomla  z dnia 29 października 2018r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zarządzono  przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Przejdź do - Protokół z przebiegu konsultacji społecznych na 2017 rok
3 listopada 2016

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych na 2017 rok

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.”

Czytaj więcej o: Protokół z przebiegu konsultacji społecznych na 2017 rok
Przejdź do - Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na 2016 rok
5 listopada 2015

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na 2016 rok

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Przejdź do - Informacja o konsultacjach społecznych
13 października 2015

Informacja o konsultacjach społecznych

Informuję, że zarządzeniem Nr 73 /2015 Wójta Gminy Serokomla z dnia 12 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Rocznego programu współpracy Gminy Serokomla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożvtku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Czytaj więcej o: Informacja o konsultacjach społecznych