Jesteś tutaj: Start / Dla Mieszkańców / LGD Razem

LGD Razem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Ogłoszenia o naborze nr 5/2019 i 6/2019
15 listopada 2019

Ogłoszenia o naborze nr 5/2019 i 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje z zakresu „Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej” i „Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny”. Szczegóły na stronie internetowej www.lgdrazem.pl/, w zakładce Nabory.

Przejdź do - KGW - KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM
19 września 2019

KGW - KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza członkinie KGW z obszarów wiejskich LGD „RAZEM” do udziału w projekcie „KGW - KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM”

Czytaj więcej o: KGW - KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD RAZEM
Przejdź do - Nabory wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej
6 września 2019

Nabory wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” ogłosiła dwa nabory wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie nr 1.1.1) – termin przyjmowania wniosków: od 23 września 2019 r. do 7 października 2019 r.

Czytaj więcej o: Nabory wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej
Przejdź do - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” OGŁASZA DRUGI NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2019
16 kwietnia 2019

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” OGŁASZA DRUGI NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na operacje z zakresu:

Czytaj więcej o: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” OGŁASZA DRUGI NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2019
Przejdź do - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” OGŁASZA PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2019
1 kwietnia 2019

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” OGŁASZA PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Czytaj więcej o: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” OGŁASZA PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2019
Przejdź do - Ankieta ewaluacyjna on-going w wersji on-line
22 stycznia 2019

Ankieta ewaluacyjna on-going w wersji on-line

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru działania LGD „RAZEM”, którzy jeszcze nie przesłali na nasz adres mailowy lub osobiście nie dostarczyli do naszego Biura wypełnionej Ankiety ewaluacyjnej on-going,  o jej możliwie szybkie wypełnienie on-line – link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/Q7K7Q5R7O7O5K0D4K.  Ankiety te posłużą nam do dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb społeczności lokalnej. Bardzo dziękujemy.

Przejdź do - Nabór wniosków przeprowadzanych przez LGD w I kwartale 2017 r.
6 marca 2017

Nabór wniosków przeprowadzanych przez LGD w I kwartale 2017 r.

Plakat informujący o naborach wniosków przeprowadzanych przez LGD w I kwartale 2017 r.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków przeprowadzanych przez LGD w I kwartale 2017 r.
Przejdź do - Informacja o spotkaniach/szkoleniach dla osób chcących rozpocząć bądź rozwinąć działalność gospodarczą
15 lutego 2017

Informacja o spotkaniach/szkoleniach dla osób chcących rozpocząć bądź rozwinąć działalność gospodarczą

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza organizacje pozarzqdowe, przedsiębiorców oraz osoby zamieszkałe na terenie obszaru LGD na bezpłatne spotkania informacyjne/szkolenia przygotowujqce do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
Inicjatywy LEADER”

Czytaj więcej o: Informacja o spotkaniach/szkoleniach dla osób chcących rozpocząć bądź rozwinąć działalność gospodarczą
Przejdź do - SZKOLENIE LGD: PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
7 października 2016

SZKOLENIE LGD: PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie obszaru LGD na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

Czytaj więcej o: SZKOLENIE LGD: PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Przejdź do - NABÓR WNIOSKÓW
2 listopada 2016

NABÓR WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na operacje z zakresu:

Czytaj więcej o: NABÓR WNIOSKÓW
Przejdź do - Ankietyzacja on-line grup defaworyzowanych w zakresie wyboru środków przekazu zawartych w planie komunikacji
Przejdź do - Masz pomysł, wypełnij Kartę projektu
12 października 2015

Masz pomysł, wypełnij Kartę projektu

Na stronie internetowej Lokalnje Grupy Działania "Razem Ku Lepszej Przyszłości"  w zakładce Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju 2015-2021 znajduje się Karta projektu. Prosimy o jej wypełnienie w celu identyfikacji pomysłów, przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców na naszym obszarze, które Gmina w przyszłości chciałaby zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości”.

Czytaj więcej o: Masz pomysł, wypełnij Kartę projektu
Przejdź do - Spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta
12 października 2015

Spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta, dotyczące wyznaczania celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2021 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, które odbędzie się 20 października 2015 r. w Domu Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, w godz. 10.00 – 12.00.

Czytaj więcej o: Spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta
Przejdź do - Następny krok budowy LSR na lata 2015-2021
7 października 2015

Następny krok budowy LSR na lata 2015-2021

Następnym krokiem budowy LSR na lata 2015-2021, identyfikującym przyszłe cele LSR, jest spotkanie 3 sektorów (publiczny, społeczny i gospodarczy) oraz mieszkańców obszaru LGD, które odbędzie się 12 października 2015 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej UG Łuków przy ulicy Świderskiej 12.

Czytaj więcej o: Następny krok budowy LSR na lata 2015-2021