Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla”
30 maja 2017

„Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla”

Gmina Serokomla w dniu 14 czerwca 2016r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla” w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej o: „Odnawialne źródła energii w Gminie Serokomla”
Przejdź do - Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”