Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminy Serokomla - XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Informacje

Serokomla ul. Warszawska

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli

Zaplecze Boiska Sportowego w Serokomli

Urząd Gminy Serokomla

Kościół Parafialny w Serokomli

Budynek OSP w Serokomli

Budynek OSP w Charlejowie

Zespół Szkół w Serokomli

Szkoła Podstawowa w Krzówce

Cmentarz w Serokomli. Mogiły poległych w 1939r. Kleeberczyków

Rzeka Czarna z bogatą ścieżką przyrodniczą

Cmentarz w Serokomli. Obelisk upamiętniający ofiary egzekucji z Józefowa Dużego

Józefów Duży. Miejsce mordu dokonanego przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 r.

XLI Zwyczajna Sesja Rady Gminy

W dniu 28 listopada 2022 roku  /poniedziałek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się XLI  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie UG zakładka rada gminy/transmisja na żywo lub na portalu Posiedzenia.pl/serokomla zakładka transmisja                                                                                                                     

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Serokomla na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 9. Sprawa dotycząca obniżenia bądź pozostawienia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2023 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Serokomla z organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Serokomla na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych  przez   Gminę Serokomla
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 17. Sprawy różne.
 18. Zapytania
 19. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Kozarski

Banery/Logo