Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminy Serokomla - Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

Informacje

Serokomla ul. Warszawska

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli

Zaplecze Boiska Sportowego w Serokomli

Urząd Gminy Serokomla

Kościół Parafialny w Serokomli

Budynek OSP w Serokomli

Budynek OSP w Charlejowie

Zespół Szkół w Serokomli

Szkoła Podstawowa w Krzówce

Cmentarz w Serokomli. Mogiły poległych w 1939r. Kleeberczyków

Rzeka Czarna z bogatą ścieżką przyrodniczą

Cmentarz w Serokomli. Obelisk upamiętniający ofiary egzekucji z Józefowa Dużego

Józefów Duży. Miejsce mordu dokonanego przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 r.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

Wójt Gminy Serokomla informuje,  że do 15 września 2023 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego jeżeli uczeń mieszka na terenie gminy Serokomla i dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 600,00 zł netto. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Serokomla.

Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w pokoju nr 12
w Urzędzie Gminy Serokomla. W przypadku pytań związanych ze stypendium szkolnym prosimy dzwonić na numer: 25 623 97 58.

 

 

PRZYKŁADY WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

 • zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych
 • zakup słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych i chemicznych, lektur szkolnych
 • zakup zeszytów, przyborów szkolnych (np. kalkulatora, bloku, teczek szkolnych, okładek na książki i zeszyty, materiałów piśmienniczych, segregatorów, korektorów, zakreślaczy, markerów, dziurkaczy, zszywaczy, patyczków do liczenia i innych związanych z zajęciami szkolnymi)
 • zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie zmienne
 • zakup komputera, tabletu, laptopa, drukarki, tuszu do drukarki, komputerowych programów edukacyjnych potrzebnych na zajęcia
 • zakup papieru do drukarki
 • pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych,
 • pokrycie kosztu uczestnictwa w kółkach zainteresowań,w zajęciach: sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych
 • pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września 2023 – czerwca 2023)
 • pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
 • zakup mundurka szkolnego
 • zakup stroju galowego
 • zakup stroju sportowego na zajęcia w-f:

- spodenki sportowe /szorty sportowe / getry / leginsy

- koszulki sportowe

- dres / spodnie sportowe / bluza sportowa

- skarpetki sportowe

 • zakup obuwia sportowego / korków
 • zakup odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych
 • pokrycie kosztów wyjazdu na wycieczkę szkolną o charakterze edukacyjnym, zieloną szkołę, obóz sportowy
 • czesne za naukę
 • pokrycie kosztów zakupu biurka, krzesła do biurka, lampy biurowej

UWAGA:

1) Dowód potwierdzający zakup musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia).

3) Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było zgodne z w/w katalogiem wydatków kwalifikowanych, a przede wszystkim istotne jest aby, np. plecak miał adnotację „SZKOLNY”, a spodenki miały adnotację „SPORTOWE”. Jeśli zakupiony artykuł nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku to dopuszcza się sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę, która zamierać będzie opis, pieczęć i czytelny podpis.

4) Ważne jest, aby zakupy były dokonywane w sposób racjonalny, zarówno co do ilości, jak i co do ceny zakupionego towaru.

 

PONADTO NIE MOŻNA FINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA STYPENDIUM SZKOLNE:

 • zakupu mebli (poza wymienionymi na liście: wydatki kwalifikowane), sprzętu gospodarstwa domowego, odtwarzaczy np.: mp3, mp4, dvd, telewizorów, zestawów kina domowego, kamer internetowych, konsol np.: PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo, a także rowerów, rolek, leków, żywności;
 • zakupu okularów korekcyjnych;
 • kosztów instalacji telewizji satelitarnej;
 • kosztów aktywacji dostępu do sieci internetowej;
 • kosztów utrzymania mieszkania;
 • kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • wyjazdów (kolonii i obozów) o charakterze wypoczynkowym;
 • kosztów związanych z opłatą za komitet rodzicielski, ubezpieczenie ucznia, czy wyżywienie w szkole,
 • zakupu książek hobbistycznych, które nie są związane ze szkołą np. wędkarskie;
 • zakupu podręczników i lektur do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta, chyba że nauczyciel będzie tego wymagał od uczniów.

 

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):

- Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

- Zaświadczenie o wysokości:

-dochodu netto z zakładu pracy

- renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)

- alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub

zaświadczenie komornika lub decyzja z GOPS - funduszu alimentacyjnego)

- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

- Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).

- Decyzja wymiarowa (nakaz podatkowy) lub zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 345,00 zł

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2022 r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS 

(działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),

- Zaświadczenie ze szkoły ,

- Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

 

Banery/Logo