Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminy Serokomla - Umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Informacje

Serokomla ul. Warszawska

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli

Zaplecze Boiska Sportowego w Serokomli

Urząd Gminy Serokomla

Kościół Parafialny w Serokomli

Budynek OSP w Serokomli

Budynek OSP w Charlejowie

Zespół Szkół w Serokomli

Szkoła Podstawowa w Krzówce

Cmentarz w Serokomli. Mogiły poległych w 1939r. Kleeberczyków

Rzeka Czarna z bogatą ścieżką przyrodniczą

Cmentarz w Serokomli. Obelisk upamiętniający ofiary egzekucji z Józefowa Dużego

Józefów Duży. Miejsce mordu dokonanego przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 r.

Umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Serokomli przypomina mieszkańcom Gminy Serokomla posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba), przydomowe oczyszczalnie ścieków, że zgodnie z treścią Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.z 2023 r. poz. 1469), na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek  zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadanie aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z gminą jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny nie dopuszczając do przepełniania się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. Częstotliwość opróżniania nie może być rzadsza niż raz na rok.

Dodatkowo informujemy, że do sierpnia 2024 roku skontrolowane będą wszystkie nieruchomości niepodłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej, wyposażone w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Osoba kontrolująca w pierwszej kolejności weryfikować będzie posiadanie dokumentów:

  1. Umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków
  2. Rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy

PLAN KONTROLI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIRE POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA LATA 2023-2024

Lp.

Kontrolowany

Kontrolujący

Termin kontroli

1

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Serokomla
Miejscowości:
Charlejów, Krzówka, Ernestynów, Leonardów

Upoważnieni pracownicy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli i Urzędu Gminy SerokomlaIV kwartał 2023 r.

2

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Serokomla
Miejscowości:

Czarna, Bielany Duże, Bronisławów Duży, Bronisławów Mały, Józefów Duży

Upoważnieni pracownicy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli i Urzędu Gminy SerokomlaI kwartał 2024 r.

3

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Serokomla
Miejscowości:
Pieński, Poznań, Wola Bukowska, Serokomla

Upoważnieni pracownicy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli i Urzędu Gminy SerokomlaII kwartał 2024 r.

4

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Serokomla
Miejscowości:

Hordzież, Nowa Ruda, Ruda, Wólka

Upoważnieni pracownicy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli i Urzędu Gminy SerokomlaIII kwartał 2024 r.

Apelujemy do mieszkańców miejscowości Charlejów, Krzówka, Ernestynów i Leonardów, którzy podpisali umowy na wywóz nieczystości aby do 22 grudnia dostarczyli dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości.

Szczegółowe informacje dotyczące podpisywania umów, terminu kontroli można uzyskać osobiście
w biurze Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Serokomli ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla lub telefonicznie pod numerem telefonu 25 631 62 82.

Banery/Logo