Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminy Serokomla - LII  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

Informacje

Serokomla ul. Warszawska

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli

Zaplecze Boiska Sportowego w Serokomli

Urząd Gminy Serokomla

Kościół Parafialny w Serokomli

Budynek OSP w Serokomli

Budynek OSP w Charlejowie

Zespół Szkół w Serokomli

Szkoła Podstawowa w Krzówce

Cmentarz w Serokomli. Mogiły poległych w 1939r. Kleeberczyków

Rzeka Czarna z bogatą ścieżką przyrodniczą

Cmentarz w Serokomli. Obelisk upamiętniający ofiary egzekucji z Józefowa Dużego

Józefów Duży. Miejsce mordu dokonanego przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 r.

LII  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

                            W dniu 27 lutego 2024 roku /wtorek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się  LII  Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie UG zakładka rada gminy/transmisja na żywo lub na portalu https://serokomla.posiedzenia.pl/ zakładka transmisja.     

                                                                                                                                                      

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy za 2023 rok.
 6. Sprawozdanie Komisji Stałych z realizacji planów pracy za 2023 rok.
 7. Informacja w zakresie umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności nie wynikających z ordynacji podatkowej, według stanu na dzień 31 grudnia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Łukowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń do funkcjonowania oddziału ortopedycznego”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Serokomla
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Serokomla stanowiącej własność Gminy Serokomla
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Serokomla na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakres usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok
 14. Sprawy różne.
 15. Zapytania.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Banery/Logo