Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminy Serokomla - BEZPŁATNY TRANSPORT - WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Informacje

Serokomla ul. Warszawska

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli

Zaplecze Boiska Sportowego w Serokomli

Urząd Gminy Serokomla

Kościół Parafialny w Serokomli

Budynek OSP w Serokomli

Budynek OSP w Charlejowie

Zespół Szkół w Serokomli

Szkoła Podstawowa w Krzówce

Cmentarz w Serokomli. Mogiły poległych w 1939r. Kleeberczyków

Rzeka Czarna z bogatą ścieżką przyrodniczą

Cmentarz w Serokomli. Obelisk upamiętniający ofiary egzekucji z Józefowa Dużego

Józefów Duży. Miejsce mordu dokonanego przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 r.

BEZPŁATNY TRANSPORT - WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Podczas zarządzonych na dzień 7 kwietnia wyborów samorządowych informujemy, że - zgodnie z regulacjami Kodeksu wyborczego - wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do bezpłatnego transportu do lokali wyborczych.

Zamiar skorzystania z usługi, którą zapewnia Urząd Gminy Serokomla, należy zgłosić najpóźniej do 25 marca br. Z prawa tego skorzystać mogą także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Prawo do bezpłatnego transportu przysługuje:

 1. wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

2.Transport zorganizowany będzie:

 1. z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
 2. z lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.
 1. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego zgłasza się Wójtowi. Zgłoszenie to może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. nazwisko i imię (imiona) wyborcy i opiekuna (jeśli ma towarzyszyć wyborcy);
 2. numer PESEL wyborcy i opiekuna (jeśli ma towarzyszyć wyborcy);
 3. wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego;
 4. oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
 5. numer telefonu, adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada
 1. W zgłoszeniu:
 1. wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie;
 2. wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia

Zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu przyjmowane będą do dnia
25 marca 2024 r. do godz. 15.45.

Termin zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu ( w przypadku II tury) , w sytuacji niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa  w dniu 16 kwietnia 2024 r. do godz. 15.45.

Zgłoszenia można składać:

 1. w siedzibie urzędu: Urząd Gminy Serokomla, 21-413 Serokomla, ul. Warszawska 21  w sekretariacie  w godzinach 8.00 -15.45
 2. w formie elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: sekretariat@gminaserokomla.pl

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 25 755 45 02   w godzinach pracy urzędu.

Podobnie jak podczas ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych gmina zapewnia również transport wyborcom z miejscowości, w których nie ma lokalu wyborczego do miejscowości, w której działa właściwa dla danego obwodu komisja. Autobusy oznaczone napisem „Wybory” kursować będą z przystanków według zamieszczonych poniżej rozkładów jazdy. W tym przypadku nie ma konieczności zgłaszania chęci skorzystania z transportu.

 

Banery/Logo