Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminy Serokomla - OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Serokomla.

Informacje

Serokomla ul. Warszawska

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli

Zaplecze Boiska Sportowego w Serokomli

Urząd Gminy Serokomla

Kościół Parafialny w Serokomli

Budynek OSP w Serokomli

Budynek OSP w Charlejowie

Zespół Szkół w Serokomli

Szkoła Podstawowa w Krzówce

Cmentarz w Serokomli. Mogiły poległych w 1939r. Kleeberczyków

Rzeka Czarna z bogatą ścieżką przyrodniczą

Cmentarz w Serokomli. Obelisk upamiętniający ofiary egzekucji z Józefowa Dużego

Józefów Duży. Miejsce mordu dokonanego przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 r.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Serokomla.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Serokomla.

WÓJT GMINY SEROKOMLA

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Serokomla.

 

Na podstawie art. 13i ust. 3  pkt 1 w związku z przepisem art. 8h ust. 1 pkt 2, art. 8h ust. 1 pkt 3 art. 8h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Serokomla uchwały LII/287/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Serokomla.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu ogólnego gminy.

Wnioski należy składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509), wzór formularza dostępny jest pod linkiem https://tinyurl.com/yade5ztc

Stosowne wnioski należy składać na adres i w siedzibie Urzędu Gminy Serokomla, adres Urzędu Gminy, ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków  komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@gminaserokomla.pl - w terminie do dnia 11.07.2024r.

Wniosek musi zawierać  imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej (o ile taki posiada)  wnioskodawcy, a także wskazanie, czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Wnioskodawca może także podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak: adres do korespondencji lub numer telefonu.

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 8h ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Serokomla, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 

                                                                                                                       Wójt Gminy Serokomla

                                                                                                                               /Piotr Chaber/

Proces legislacyjny opracowania plan ogólny Gmina Serokomla

Banery/Logo