Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminy Serokomla - RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI

Informacje

Serokomla ul. Warszawska

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli

Zaplecze Boiska Sportowego w Serokomli

Urząd Gminy Serokomla

Kościół Parafialny w Serokomli

Budynek OSP w Serokomli

Budynek OSP w Charlejowie

Zespół Szkół w Serokomli

Szkoła Podstawowa w Krzówce

Cmentarz w Serokomli. Mogiły poległych w 1939r. Kleeberczyków

Rzeka Czarna z bogatą ścieżką przyrodniczą

Cmentarz w Serokomli. Obelisk upamiętniający ofiary egzekucji z Józefowa Dużego

Józefów Duży. Miejsce mordu dokonanego przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 r.

RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI

RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI – WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO – podniesienie poziomu wspierania integracji NGO  w 6 gminach powiatu łukowskiego. 

Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy „Modelu współpracy JST-NGO” opracowanego w MPiPS jako zalecany do wdrażania w samorządach. W projekcie prowadzonym przez Fundację EOS uczestniczy 6 gmin powiatu łukowskiego. Projekt trwa 20 miesięcy.

W ramach projektu w każdej gminie powołane zostaną 10-osobowe zespoły w składzie: pracownicy JST (4 osoby) oraz członkowie NGO (6 osób). Każdą gminą opiekował się będzie konsultant, odpowiedzialny za wdrażanie modelu, koordynację działań na poziomie gminy, prowadzenie spotkań, opracowywanie projektów dokumentów. Ponadto w zależności od zadania gmina będzie korzystała z usług doradczych prawnika, eksperta od wdrażania modelu i trenerów przeprowadzających spotkania warsztatowe.

Projekt rozpoczyna się od diagnozy potrzeb w zakresie wdrażania standardów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, która skutkuje sporządzeniem indywidualnego dla każdej gminy programu wdrażania standardów modelu. Pod koniec realizacji projektu wykonywana jest powtórna diagnoza obrazująca progres.

 

Projekt obejmuje następujące działania:

- wspólne z ngo przygotowanie dokumentów strategicznych gminy:

Każda gmina będzie mogła przygotować maksymalnie dwa dokumenty strategiczne z następujących: strategię rozwoju gminy, strategię rozwiązywania problemów społecznych, strategię rozwoju edukacji, a także wieloletni program współpracy z ngo. Proces opracowania dokumentów obejmuje warsztaty, opracowanie dokumentu, promocję dokumentu w gminie.

- przeprowadzenie konsultacji społecznych uwzględniających ngo jako stronę konsultacji:

Zostaną opracowanie dla każdej gminy procedury konsultacji społecznych, a następnie zostanie przeprowadzona kampania informacyjno – promocyjna poprzedzająca konsultacje społeczne oraz zostaną przeprowadzone konsultacje społ. dokumentów strategicznych. Jeśli gmina posiada odnośną procedurę, zostanie ona zweryfikowana według wymagań Modelu współpracy.

 

- opracowanie standardów usług społecznych:

Zostaną opracowane standardy usług społecznych, ich aktualizacji wraz z procedurą monitoringu i ewaluacji oraz kontroli. Zewnętrzny ekspert opracuje zasady i przeprowadzi modelową ewaluację zadań społecznych.

- opracowanie procedur realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych i niefinansowych

Obejmuje w zakresie współpracy finansowej: animowanie współpracy finansowej – przegląd różnych trybów, opracowanie katalogu kosztów niekwalifikowalnych, regulaminu zakupu usług, opracowanie wzoru umowy o realizację zadania publicznego, opracowanie procedury doboru komisji konkursowej, opracowanie kryteriów wyboru ofert, zasad realizacji i rozliczania zadań publicznych, formularza publikacji sprawozdania z realizacji zadania publicznego. . Jeśli gmina posiada odnośną procedurę, zostanie ona zweryfikowana według wymagań Modelu współpracy.

W zakresie współpracy niefinansowej: opracowanie procedury wykorzystania mienia komunalnego, zasad umieszczania informacji o działaniach organizacji na stronach gminnych, udzielania patronatów, zasad włączania ngo we współpracę z partnerami samorządu, zasad włączania pracowników samorządowych do realizacji zadania publicznego przez ngo. Jeśli gmina posiada odnośną procedurę, zostanie ona zweryfikowana według wymagań Modelu współpracy.

-  zaprojektowanie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo oraz inicjatywy lokalnej

Przewiduje określenie zakresu zadań i rocznego programu pracy Gminnego Pełnomocnika ds. ngo,  wypracowanie procedury określającej zasady udzielania przez samorząd pomocy informacyjnej i doradczej dla grup obywatelskich, wypracowanie procedury powołania i powołanie GRDPP.

Opracowanie i upowszechnienie zasad inicjatywy lokalnej obejmującej uchwałę Rady Gminy (tryb i szczegółowe kryteria wyboru wniosków w ramach inicjatywy lok) oraz przeprowadzenie spotkania informacyjnego o inicjatywie lokalnej. Opracowanie bazy danych inicjatywy lokalnej  oraz ogólnodostępnej bazy danych o ngo.

Jeśli gmina posiada odnośne procedury, zostaną one zweryfikowane według wymagań Modelu współpracy.

 

Partycypacyjne warsztaty strategiczne mające na celu wspólne NGO z JST wypracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Banery/Logo