Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminy Serokomla - „Remont boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zagumiennej w Serokomli”

Informacje

Serokomla ul. Warszawska

Gminna Biblioteka Publiczna w Serokomli

Zaplecze Boiska Sportowego w Serokomli

Urząd Gminy Serokomla

Kościół Parafialny w Serokomli

Budynek OSP w Serokomli

Budynek OSP w Charlejowie

Zespół Szkół w Serokomli

Szkoła Podstawowa w Krzówce

Cmentarz w Serokomli. Mogiły poległych w 1939r. Kleeberczyków

Rzeka Czarna z bogatą ścieżką przyrodniczą

Cmentarz w Serokomli. Obelisk upamiętniający ofiary egzekucji z Józefowa Dużego

Józefów Duży. Miejsce mordu dokonanego przez hitlerowców 14 kwietnia 1940 r.

„Remont boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zagumiennej w Serokomli”

Gmina Serokomla w październiku 2010 r. zakończyła realizację projektu zakwalifikowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM  KU   LEPSZEJ   PRZYSZŁOŚCI”  do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji odpowiadających warunkom  przyznania pomocy  w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW  na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Serokomla w październiku 2010 r. zakończyła realizację projektu zakwalifikowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM  KU   LEPSZEJ   PRZYSZŁOŚCI”  do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji odpowiadających warunkom  przyznania pomocy  w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW  na lata 2007-2013

Celem bezpośrednim operacji była aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Serojkomla, a także zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Projekt obejmował modernizację boiska sportowego w miejscowości Serokomla Dzięki realizacji inwestycji stworzona została nowa infrastruktura sportowa, która przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczeństwa oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Wpłynie ono również na wzrost standardu jakości spędzania wolnego czasu, nie tylko dla mieszkańców, ale również odwiedzających miejscowość turystów.

Zakres prac, które wykonano w ramach umowy z wyłonionym Wykonawcą:
- dokonano modernizacji płyty głównej boiska tj. istniejącego boiska trawiastego do gry w piłkę nożną,
- wykonano drenaż boiska, system nawadniania,
- wykonano ogrodzenie,
-.wyposażenie boiska

Nad całością prac był prowadzony nadzór inwestorski.

Koszt całkowity zadania: 775 529,83 zł.
Wysokość dofinansowania: 175 000 zł.
Rozliczenie projektu: grudzień 2010 r.

Ponadto  w 2011 r.  w ramach środków własnych  wykonano trybuny  stałe  oraz  studnię głębinową  do nawodnienia boiska

Banery/Logo