Gminy Serokomla

,,Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla"

Gmina Serokomla realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ,,Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla"

,,Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla