Gminy Serokomla

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Serokomla”

Gmina Serokomla  zrealizowała inwestycję pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez  budowę placu zabaw w miejscowości Serokomla” Środki na plac zabaw pozyskano od Marszałka Województwa Lubelskiego  za pośrednictwem LGD "RAZEM"

 

Łączna wartość inwestycji 62 440,00 zł

Dofinansowanie PROW 36 841,00 zł

 

Operacja pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Serokomla poprzez  budowę placu zabaw w miejscowości Serokomla” współfinansowana  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego  Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji powstał plac zabaw  w  centrum m. Serokomla,  na  skwerku „Kępa”. „Celem operacji było powstanie infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie placu zabaw, służącego stworzeniu oferty spędzania czasu wolnego dla  mieszkańców gminy Serokomla  i turystów.”

Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.