Gminy Serokomla

Informacja o godzinach pracy urzędu w dniu 31.10.2022 r.

W dniu 31 października 2022 r. Urząd Gminy Serokomla czynny będzie do godz. 14.00.