Gminy Serokomla

Zarząd LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" zaprasza do współpracy w ramach zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „RAZEM" w perspektywie finansowej UE 2022-2027

Zarząd LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" zaprasza do współpracy w ramach zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „RAZEM" w perspektywie finansowej UE 2022-2027. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski (miasto i gmina), Wojcieszków, Wola Mysłowska oraz Trzebieszów.