Gminy Serokomla

XLIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla

W dniu 31 stycznia 2023 roku  /wtorek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Serokomla odbędzie się  XLIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Serokomla.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie do oglądania transmisji na żywo na stronie UG zakładka rada gminy/transmisja na żywo lub na portalu Posiedzenia.pl/serokomla zakładka transmisja.                                                                                                                     

                                       

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tym programem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                                                          

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Janusz Kozarski