Gminy Serokomla

ODŚNIEŻANIE W GMINIE SEROKOMLA

NUMERY TELEFONÓW W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA W GMINIE SEROKOMLA

ODŚNIEŻANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH

Kontakt do koordynatora z ramienia Zarządu Dróg Wojewódzkich tel.   724 640 885

ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH

Kontakt do koordynatora z ramienia Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie
Andrzej Skwarek tel. 797 044 162

 

ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH

Kontakt do koordynatora z ramienia Gminy Serokomla
Michał Gołębski tel. 609 594 053