Gminy Serokomla

Zawiadomienie Starosty Łukowskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łukowie w załączeniu przesyła oryginał Zawiadomienia Starosty Łukowskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 061106 2 gm. Serokomla, powiat łukowski 0611-ł.uków, ETAP I - uzupełnienie (aktualizacja) informacji o budynkach i lokalach z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w terminie od 26.01.2024r. do 01.03.2024r.

Link do Geoportalu Powiatu Łukowskiego.