Gminy Serokomla

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych w gminie Serokomla;   Wieloletni program współpracy JST – NGO;   Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy.

 

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Program Wsparcia Merytorycznego Organizacji Pozarządowych Wieloletni program współpracy JST - NGO