Gminy Serokomla

STANDARDY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

– PROCEDURA MONITORINGU ZADAŃ PUBLICZNYCH
– PROCEDURA KONTROLI ZADAŃ PUBLICZNYCH
– PROCEDURA EWALUACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH