Gminy Serokomla

Projekt: ”Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym w Serokomli”

W dniu 28.10.2016r. podpisano umowę o dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016

Data rozpoczęcia zadania: 16.08.2016r.

Data zakończenia zadania : 31.08.2017r.

Całkowita wartość inwestycji: 841 685,00  PLN

Kwota dofinansowania ze środków FRKF:      240 000,00    PLN

 

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.pl